Untitled 2
Đặc điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên

Đặc điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên

Việc lựa chọn hình thức thành lập doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp sau khi ra đời.

Tại đây, chúng tôi đề câp tới mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Khái niệm: Là loại hình Công ty gồm không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng tài sản của chính Công ty đó.

Đặc điểm:

  • Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng không quá năm mươi.
  • Có tài sản riêng.
  • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.
  • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật doanh nghiệp.
  • Có  tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Không được quyền phát hành cổ phần.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664