Untitled 2

Đặc điểm của Hệ thống Madrid về bảo hộ nhãn hiệu quốc tế.

–          Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu là một điều ước quốc tế được các thành viên ký kết và điều chỉnh về mặt thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

–                                Hệ thống Madrid không điều chỉnh các vấn đề sau:

  • Các tiêu chuẩn để một nhãn hiệu được bảo hộ, ví dụ như vấn đề về mô tả nhãn hiệu, vấn đề phạm vi bảo hộ, nhóm hàng hóa.
  • Thủ tục riêng tại từng quốc gia về thẩm định đơn hoặc các vấn đề khác.
  • Quyền phát sinh khi được cấp văn bẳng bảo hộ nhãn hiệu.

–         Những nội dung này sẽ được được điều chỉnh bởi luật của mỗi thành viên, ví dụ tại Việt Nam, Luật sở hữu trí tuệ sẽ điều chỉnh về những vấn đề này.

–         Hiện tại, hệ thống Madrid gồm có 92 quốc gia thành viên trong đó: có 1 quốc gia chỉ là thành viên của Thỏa ước, 37 quốc gia là thành viên của Nghị định thư (bao gồm cả EU), 54 quốc gia là thành viên của cả Thỏa ước và Nghị định thư (Ví dụ như Việt Nam).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu ở Myanmar

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại …

Chat Zalo: 0904340664