Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

0
447

Câu hỏi: Luật sư SBLAW cho chúng tôi biết thủ tục và điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là thế nào?

Luật sư trả lời: Vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau:

1.Thủ tục đăng ký

Một kiểu dáng công nghiệp có thể được tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

1.1.Tiêu chuẩn bảo hộ:

  Có tính mới Có trình độ sáng tạo Có khả năng áp dụng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp           +                      +                    +

2.Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 05 (năm) năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 05 (năm) năm.

3.Thời gian đăng ký:

Đối với kiểu dáng công nghiệp, thời gian đăng ký một kiểu dáng công nghiệp kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12-16 tháng. Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

            Thời gian                    Nội dung thẩm định
Thẩm định hình thức 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ
 

Công bố đơn

 

02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ Công bố thông tin về kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
Thẩm định nội dung 09-12 tháng kể từ ngày công bố Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
Công bố bằng độc quyền KDCN 01-03 tháng kể từ ngày nộp đơn Công bố thông tin về bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

4.Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

Đối với đơn đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Chị cần chuẩn bị những tài liệu sau:

  • Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SBLAW);
  • Bộ Ảnh kiểu dáng công nghiệp theo hướng dẫn của SBLAW;
  • Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn;

+ Tác giả kiểu dáng công nghiệp.

Sau khi nhận được các tài liệu trên, chúng tôi sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

5. Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Để xác định khả năng đăng ký của sản phẩm, Quý Công ty nên thực hiện thủ tục tra cứu Kiểu dáng công nghiệp, chi phí tra cứu: 4.000.000 (Bốn triệu đồng)

Thời gian thực hiện tra cứu: 01-02 tháng.

Đối với kiểu dáng công nghiệp, chúng tôi xin được thông báo chi phí đăng ký 01 kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp thuận lợi là 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng)

Lưu ý: Mức phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ của SBLAW trong giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn và thẩm định nội dung nhưng chưa bao gồm 5% VAT, chi phí để trả lời thiếu sót về mặt hình thức hoặc nội dung hoặc phải khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của SBLAW (nếu có). Khi có phí phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Công ty trước khi thực hiện công việc.