Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

0
383
tuyển dụng lao động

Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:

a.Tiêu chuẩn bảo hộ

Có tính mới

Có tính sáng tạo

Có khả năng áp dụng công nghiệp

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 05 (năm) năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 05 (năm) năm.

c. Thời gian đăng ký

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một kiểu dáng công nghiệp kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12-16 tháng. Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ trải qua các giai đoạn xét nghiệm như sau:

Xét nghiệm hình thức Xét nghiệm tính hợp lệ của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ trong vòng 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn

Công bố đơn Công bố thông tin về kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ

Xét nghiệm nội Dung Xét nghiệm khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. 09-12 tháng kể từ ngày công bố.

Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

d. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký

Để nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Anh chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:

– Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SBLAW);

– Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn

+ Tác giả kiểu dáng công nghiệp

– Bộ ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp cần đăng ký (có thể gửi bằng file mềm)

e, Phí tra cứu và đăng ký kiểu dáng

Phí tra cứu là 4 triệu đồng và đăng ký là 8 triệu đồng.