Untitled 2
Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm sơn

Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm sơn, bả ma tít tại Việt Nam.

SBLAW giới thiệu về dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm sơn, bả ma tít tại Việt Nam cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này như sau:

I . CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA LUẬT SƯ SBLAW

 • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trước khi nộp đơn;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam để DN ký;
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam;
 • Theo dõi Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho DN về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và bàn giao cho DN khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đã được bảo hộ;
 • Cập nhật ngày hiệu lực của GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SBLAW và sẽ nhắc nhở DN gia hạn GCN đúng thời hạn.

II. NHÃN HIỆU ĐĂNG KÝ

Nhãn Hiệu Đăng Ký

Nhóm/Sản phẩm

Quốc gia đăng ký

TÊN NHÃN HIỆU MÀ KHÁCH HÀNG MUỐN ĐĂNG KÝ

Nhóm 02: Sơn

Nhóm 19: Bột bả ma tít; bột trét tường

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu sơn, bột bả ma tít, bột trét tường

Việt Nam

III. CHI PHÍ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

Chi tiết

Phí nhà nước

Phí dịch vụ

1. Phí đăng ký 01 nhãn hiệu có 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ nhất (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)

 

1.020.000

 

 

 

1.980.000

 

 

2.  Phí đăng ký 01 nhãn hiệu có 02 nhóm sản phẩm/dịch vụ phát sinh (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)

640.000×2=

1.280.000

1.360.000×2=

2.720.000

3. 5% VAT

350.000

Tổng tiền (các số bôi đậm):

7.350.000

Bằng chữ:

Bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng

Ghi chú:

 • Phí trên đã bao gồm phí nhà nước và phí dịch vụ
 • Phí trên chưa bao gồm phí phát sinh trong trường hợp Đơn bị từ chối do không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ (nếu có), phải nộp đơn khiếu nại với Cục SHTT. Phí này sẽ được thông báo sau dựa trên từng vụ việc cụ thể dựa trên mức độ phức tạp của từng vụ việc cụ thể.
 • Phí trên đã bao gồm 5% VAT

IV. THỜI HẠN THANH TOÁN

Thanh toán và nội dung thanh toán

Thời điểm thanh toán

Số tiền thanh toán (VNĐ)

Toàn bộ phí đăng ký 01 nhãn hiệu

Ngay sau khi ký Hợp đồng

7.350.000

V. THÔNG TIN/TÀI LIỆU YÊU CẦU:

–         Tên và địa chỉ của chủ đơn theo Đăng ký kinh doanh;

–         Giấy ủy quyền ký và đóng dấu (theo mẫu của SB Law).

–         Mẫu nhãn hiệu (bản mềm).

–         Danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký.

 

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664