Untitled 2
cơ sở giáo dục mầm non

Danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Bộ Giáo Dục Đào Tạo và Bộ Nội Vụ vừa ban hành thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Thông tư quy định đối với nhóm trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:

  • Nhóm trẻ từ 3 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ
  • Nhóm trẻ từ 13 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ
  • Nhóm trẻ từ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ

Đối với lớp mẫu giáo, trẻ từ 3 đến 6 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo, số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

  • Lớp mẫu giáo 3 tuổi đến 4 tuổi: 25 trẻ
  • Lớp mẫu giáo 4 tuổi đến 5 tuổi: 30 trẻ
  • Lớp mẫu giáo 5 tuổi đến 6 tuổi: 35 trẻ

Ngoài ra thông tư còn quy định địng mức số lượng giáo viên mầm non theo nhóm trẻ và lớp trẻ như sau:

  • Đối với nhóm trẻ: Bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ
  • Đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày: Bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp
  • Đối với lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày: Bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664