Untitled 2

Đất đai trong đăng ký giao dịch đảm bảo

Ngày 23/7/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP Quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 09/09/2010. Những quy định nổi bật về đăng ký giao dịch đảm bảo mà tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng:

Điều 3 nghị định này quy  định: Đối tượng cần phải đăng ký giao dịch đảm bảo gồm có: a) Thế chấp quyền sử dụng đất;b) Thế chấp rừng sản xuất là rừng trồng;

Điều 7 có quy định:

  1. Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm được xác định như sau:
  2. Trong trường hợp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ;
  3. Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm trong các trường hợp dưới đây được xác định như sau:
  4. a) Trường hợp đăng ký thay đổi do bổ sung tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm được xác định là thời điểm cơ quan đăng ký nhận hồ sơ đăng ký thay đổi hợp lệ;

Tại mục 4, trình tự thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với có quy định về: Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký; Hồ sơ, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký; Hồ sơ, thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Đối với việc thế chấp bằng quyền sử dụng đất thì hàng năm các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ rà soát kiểm tra về tình hình đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất hàng năm ở từng địa phương.

Các bạn có thể download Nghị định tại đây

Nghị định 83_2010_NĐ_CP về đăng ký giao dịch bảo đảm

Xem thêm video của Luật sư SBLaw

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh

Câu hỏi: Em hiện cư trú tại H. Củ Chi – Tp. HCM. Em có …

Chat Zalo: 0904340664