Untitled 2
đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính.

Đề xuất dịch vụ đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi đã sản xuất ra phần mềm máy tính và muốn bảo hộ độc quyền, chống lại hành vi vi phạm, đề nghị công ty luật tư vấn cụ thể:

Luật sư trả lời: Trước tiên, SBLAW xin gửi đến Chị lời chào trân trọng.

Qua trao đổi sơ bộ với Chị, SBLAW được biết Chị hiện có nhu cầu đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính.

Là một công ty luật chuyên nghiệp về tư vấn đầu tư, sở hữu trí tuệ và hỗ trợ doanh nghiệp, SBLAW xin gửi đến Chị Thư tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ đăng ký bản quyền cho sản phẩm phầm mềm máy tính theo nhu cầu của Chị.

I. XÁC ĐỊNH LẠI YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG:

SBLAW hiểu yêu cầu của Chị là đăng ký bản quyền cho sản phẩm phần mềm máy tính.

II. TƯ VẤN SƠ BỘ:

Để sản phẩm phần mềm máy tính của Chị được pháp luật bảo vệ, các văn bản pháp luật hiện hành yêu cầu Chị tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền theo trình tự, thủ tục luật định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cục Bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. ĐỀ XUẤT DỊCH VỤ CỦA SBLAW:

SBLAW có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Chị dịch vụ tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền cho sản phẩm phầm mềm máy tính của Chị, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  1. Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền.
  2. Thay mặt Chị tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi sản phầm được cấp giấy phép.
  3. Thay mặt Chị nhận bản gốc giấy phép và bàn giao cho Chị

Thời gian cấp giấy phép là sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đủ và hợp lệ tại cơ quan chức năng.

IV. PHÍ TƯ VẤN:

Phí tư vấn để SBLAW hoàn thành dịch vụ gồm các công việc nêu trên là: 5,000,000 VNĐ (bằng chữ: Năm triệu đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

V. YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU:

Để SBLAW soạn thảo và tập hợp thành bộ hồ sơ xin cấp phép, Chị vui lòng cung cấp cho SBLAW các tài liệu sau đây:

  1. 03 bản mô tả về phần mềm máy tính;
  2. 02 đĩa CD về chương trình phần mềm máy tính;
  3. 01 bản sao CMTND của tác giả viết phần mềm máy tính;
  4. 01 bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của công ty (nếu công ty là chủ sở hữu của tác phẩm).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664