Untitled 2
Đề xuất dịch vụ thành lập công ty.

Đề xuất dịch vụ thành lập công ty.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi có nhu cầu thành lập một công ty kinh doanh trong các lĩnh vực: Dịch vụ quan hệ công chúng; Tổ chức sự kiện; Sản xuất chương trình truyền hình, quảng cáo; Nhập khẩu phim truyền hình, phim nhựa và một số lĩnh vực ngành nghề không bị hạn chế khác…, chúng tôi muốn công ty luật tư vấn trình tự và thủ tục.

Luật sư trả lời: Trước tiên, SBLAW xin gửi đến Anh lời chào trân trọng, Là một công ty luật chuyên nghiệp về tư vấn đầu tư, sở hữu trí tuệ và hỗ trợ doanh nghiệp, SBLAW xin gửi đến Anh Thư tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ thành lập công ty với với nội dung chi tiết như sau:

XÁC ĐỊNH LẠI YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG:

SBLAW hiểu yêu cầu của Anh là thành lập một công ty để kinh doanh trong các lĩnh vực Dịch vụ quan hệ công chúng; Tổ chức sự kiện; Sản xuất chương trình truyền hình, quảng cáo; Nhập khẩu phim truyền hình, phim nhựa và một số lĩnh vực ngành nghề không bị hạn chế khác…

TƯ VẤN SƠ BỘ:

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, để thành lập một công ty, chủ đầu tư cần phải hoàn thành đủ 03 thủ tục sau đây:

 1. Đăng ký kinh doanh để thành lập công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 2. Đăng ký sử dụng con dấu pháp nhân tại cơ quan công an.

Đối với những thắc mắc ban đầu của anh về việc thành lập công ty, SBLAW xin được tư vấn sơ bộ như sau:

(i)                  Số lượng thành viên để thành lập công ty TNHH có hai thành viên trở lên tối thiểu phải có 02 (hai) thành viên và tối đa là 50 (năm mươi) thành viên.

(ii)                 Vốn Điều lệ cần có để thành lập một công ty thương mại bình thường là không hạn chế, trừ các trường hợp bị quy định vốn pháp định như kinh doanh bất động sản, vàng, ….

Cụ thể, Anh có thể tham khảo ý kiến tư vấn sau đây của SBLAW để lựa chọn mức Vốn Điều lệ ban đầu cho phù hợp với năng lực tài chính và mức độ đầu tư ban đầu vào công ty tại thời điểm thành lập:

Mức vốn Điều lệ anh nên để cho phù hợp với mức cân đối kế toán thuế, cụ thể là thuế môn bài phải nộp cho cơ quan Thuế hàng năm;

Liên quan đến thuế môn bài dựa trên mức vốn Điều lệ công ty như sau:

Mức 4: Vốn Điều lệ công ty đăng ký dưới 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ Việt Nam đồng) thì mức thuế môn bài phải nộp cho doanh nghiệp/ 1 năm là: 1.000.000 VNĐ (Một triệu Việt Nam đồng);

Mức 3: Vốn Điều lệ công ty đăng ký từ 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ Việt Nam đồng) đến dưới 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ Việt Nam đồng) thì mức thuế môn bài phải nộp cho doanh nghiệp/ 1 năm là: 1.500.000 VNĐ (Một triệu năm trăm nghìn Việt Nam đồng);

Mức 2: Vốn Điều lệ công ty đăng ký từ 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ Việt Nam đồng) đến dưới 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ Việt Nam đồng) thì mức thuế môn bài phải nộp cho doanh nghiệp/ 1 năm là: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu Việt Nam đồng);

Mức 1: Vốn Điều lệ công ty đăng ký  trên 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ Việt Nam đồng) thì mức thuế môn bài phải nộp cho doanh nghiệp/ 1 năm là: 3.000.000 VNĐ (Ba triệu Việt Nam đồng);

Tuy nhiên, nếu mức vốn Điều lệ mà doanh nghiệp muốn đăng ký lớn hơn 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ Việt Nam đồng) thì sẽ thuộc danh mục dự án phải thẩm tra đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư. Winlaw cho rằng, với những ngành nghề mà Anh  dự kiến nêu trên thì số vốn Điều lệ ban đầu của công ty sẽ không rơi vào trường hợp này.

Vốn Điều lệ của công ty, theo quy định hiện hành của pháp luật, có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động.

(iii)               Những giấy tờ Anh cần chuẩn vị để thành lập công ty:

–         Bản sao có chứng thực Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân của các sáng lập viên công ty còn hiệu lực, nếu thành viên sáng lập là cá nhân: 01 bản/thành viên.

–         Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về việc tham gia thành lập doanh nghiệp và cử người đại diện tại công ty, nếu thành viên sáng lập là tổ chức: 01 bản/thành viên.

Sau khi công ty được thành lập, SBLAW sẽ tư vấn miễn phí và hướng dẫn công ty thủ tục mua hóa đơn tài chính, thủ tục mở tài khoản tại ngân hàng và thủ tục bố cáo thành lập công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo tính hợp pháp cho hồ sơ pháp lý và hoạt động ban đầu của công ty mà anh là một chủ đầu tư.

ĐỀ XUẤT DỊCH VỤ CỦA SBLAW:

SBLAW có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Anh dịch vụ để hoàn thành 03 thủ tục bắt buộc để thành lập một công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể, các dịch vụ của SBLAW bao gồm:

 1. Soạn thảo bộ hồ sơ thành lập công ty và thay mặt các sáng lập viên nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh để công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 2. Chuẩn bị hồ sơ và thay mặt công ty nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ tại cơ quan công an để công ty được cấp Giấy phép sử dụng con dấu và khắc con dấu pháp nhân cho công ty.
 3. Chuẩn bị hồ sơ và thay mặt công ty nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ tại cơ quan thuế để công ty được cấp mã số thuế.

Thời gian để SBLAW soạn thảo hồ sơ là 02 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng tư vấn pháp luật giữa SBLAW và anh có hiệu lực.

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ đăng ký kinh doanh được nộp, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép sử dụng con dấu và con dấu pháp nhân, Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

SBLAW sẽ thông báo cụ thể từng thời điểm mà người đại diện theo pháp luật của công ty cần có mặt tại các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

PHÍ TƯ VẤN:

Phí tư vấn để SBLAW hoàn thành 02 thủ tục bắt buộc để thành lập công ty là: 10.000.000 VNĐ (bằng chữ: Mười triệu Việt Nam đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU:

SBLAW xin gửi Anh kèm theo Thư tư vấn này Tờ khai cung cấp thông tin để thành lập công ty. Anh vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi lại cho SBLAW, kèm theo tài liệu mà SBLAW đã liệt kê sẵn, để SBLAW chuẩn bị soạn thảo hồ sơ.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT, TƯ VẤN ĐẦU TƯ

VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 

Hà Nội, ngày….. tháng ….. năm 2015

Kính gửi:  ­­­­Quý khách hàng

SBLAW chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi.

Để triển khai nhanh chóng các thủ tục thành lập Doanh nghiệp, đề nghị Quý khách hàng cung cấp cho SBLAW các thông tin sau đây: 

TỜ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

 1. 1.      Tên công ty:
 
Tên tiếng Việt: ………………………………………………………………………………….
Tên tiếng Anh: ………………………………………………………………………………….
Tên viết tắt: ………………………………………………………………………………….
 1. 2.      Trụ sở chính:
(ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
……………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………… Fax: ………………………………………………..
Email:…………………………………… Website:………………..……………………………….
 1. 3.      Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. 4.      Vốn điều lệ:……..……………….(Bằng chữ:…………………………………………………………..)

Tổng số lượng cổ phần:

Mệnh giá 1 cổ phần:

Loại cổ phần:

+ Cổ phần phổ thông: …….. cổ phần.

+ Cổ phần ưu đãi: …………. cổ phần.

 1. 5.      Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………….…….
Chức danh:

Giám đốc                               Tổng Giám đốc

Chủ tịch Hội đồng Quản trị                            Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị                Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT

Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên           Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV

 1. 6.      Thông tin về các sáng lập viên:

6.1.    Sáng lập viên 1: ……………………………………………………………………………….

Ngày sinh: …………………. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………………..
CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp ………………….
hoặc Hộ chiếu số: ……………………cấp ngày: ………….……. nơi cấp ………………..
Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Số vốn góp: …………………………………………………………………………………………..

Số lượng cổ phần sở hữu:

Tỷ lệ vốn góp tính trên Vốn điều lệ:

6.2.    Sáng lập viên 2: ………………………………………………………………………………
Ngày sinh: …………………. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ………………………
CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp …………………
hoặc Hộ chiếu số: ……………………cấp ngày: ………….……. nơi cấp ……………….
Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Số vốn góp: …………………………………………………………………………………………..

Số lượng cổ phần sở hữu:

Tỷ lệ vốn góp tính trên Vốn điều lệ:

6.3.    Sáng lập viên 3: ……………………………………………………………………………..
Ngày sinh: …………………. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………………..
CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp …………………
hoặc Hộ chiếu số: ……………………cấp ngày: ………….……. nơi cấp ……………….
Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Số vốn góp: …………………………………………………………………………………………..

Số lượng cổ phần sở hữu:

Tỷ lệ vốn góp tính trên Vốn điều lệ:

Quý Khách hàng vui lòng gửi cho SBLAW kèm theo Tờ khai thông tin này các tài liệu sau đây:

 1. Đối với sáng lập viên là cá nhân: bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực của các sang lập viên.
 2. Đối với sáng lập viên là công ty:
  1. 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất của công ty.
  2. 02 bản sao Điều lệ hiện hành của công ty. Lưu ý rằng Điều lệ hiện hành phải phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất của công ty.
  3. 02 bản sao Chứng minh thư nhân dân của người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại Doanh nghiệp sẽ được thành lập.
  4. 02 bản Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của công ty về việc góp vốn thành lập Doanh nghiệp sẽ được thành lập và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại Doanh nghiệp sẽ được thành lập.
  5. 02 bản Quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của công ty cử người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại Doanh nghiệp sẽ được thành lập.
 3. Nếu ngành nghề đăng ký kinh doanh thuộc danh mục ngành nghề kinhh doanh đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề: 02 bản sao công chứng Chứng chỉ hành nghề.
 4. Nếu ngành nghề đăng ký kinh doanh thuộc diện phải đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định: phải có xác nhận của Ngân hàng về vốn điều lệ của Doanh nghiệp tối thiểu bằng vốn pháp định.

Trân trọng cảm ơn!

            CÔNG TY  LUẬT TNHH SBLAW

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Ai là người có thẩm quyền ký các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm giám đốc?

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên và hiện đang …

Chat Zalo: 0904340664