Untitled 2

Điểm mới của Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Ngày 06 tháng 04 năm 2016, Quốc hội ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 luật liên quan đến lĩnh vực thuế, trong đó có sửa đổi bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 07 năm 2016. Những điểm mới của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

Thứ nhất về giá bán ra để tính thuế TTĐB, giá này không thấp hơn tỷ lệ % do Chính phủ quy định. Đó là đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa sản xuất trong nước là giá do cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất bán ra nhưng không được thấp hơn tỷ lệ phần trăm (%) so với giá bán bình quân của bên bán hàng là đơn vị trực tiếp sản xuất hoặc nhập khẩu.

Thứ hai, về áp dụng biểu thuế TTĐB mới. Thuế suất thuế TTĐB sửa đổi là thuế suất của các loại xe ô tô, trong đó chủ yếu là nhóm xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Quy định thuế suất chi tiết hơn cho từng nhóm xe dưới 9 chỗ ngồi theo dung tích xi lanh từ dưới 1500 cm3 đến trên 6000 cm3. Theo đó, mức thuế suất TTĐB thấp nhất là dòng xe này dưới 1.500cm3 (Từ tháng 7/2016 đến 31/12/2017 là 40%, từ năm 2018 là 35%), đối với xe dung tích xi lanh từ 3.000 cm3 trở lên chịu mức thuế suất cao từ 90 đến 130% và đặc biệt là đối với xe có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 chịu mức thuế suất cao nhất là 150%.

Để tìm hiểu chi tiết Luật số 106/2016/QH13, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.Luật số 106/2016/QH13

Mời quý vị xem thêm tư vấn của Luật sư SBLaw về vấn đề sở hữu xe ô tô của Việt Nam.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

quy-dinh-ve-viec-phan-chia-di-san-thua-ke-theo-di-chuc

Thu nhập từ thừa kế có được miễn thuế không?

Câu hỏi: Tôi là Hương, ở Hà Nội. Tháng 7/2019, ông nội tôi mất có …

Chat Zalo: 0904340664