Untitled 2
Biên bản sự việc vi phạm

Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Doanh nghiệp đang tìm kiếm tư vấn pháp lý để điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đầu tư liên quan đến

(1) chuyển trụ sở Công ty;

(2) bổ sung thông tin chi nhánh vào Giấy Chứng nhận Đầu tư;

(3) lập cơ sở bán lẻ thứ nhất;

(4) Đóng cửa ba Văn phòng Đại diện của Công ty tại Hà Nội.

Do đó, chúng tôi rất hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1.Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

Với tình hình và mong muốn hiện tại của Khách hàng, theo kinh nghiệm của Chúng tôi, Chúng tôi đề xuất với Khách hàng rằng Khách hàng nên tiến hành các thủ tục theo các bước như dưới đây để đảm bảo đạt được những yêu cầu của Khách hàng:

Bước 1: Đóng cửa hai Văn phòng Đại diện của Công ty tại Hà Nội;

Bước 2: Sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư liên quan đến (1) chuyển trụ sở Công ty; (2) bổ sung thông tin chi nhánh vào Giấy Chứng nhận Đầu tư sau khi bước 1 hoàn thành;

Bước 3: Sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư liên quan đến (1) Đóng cửa Showroom của Công ty; (2) Bổ sung mã HS code 9401 vào ngành nghề kinh doanh hiện tại trên Giấy Chứng nhận Đầu tư có thể bao gồm cả Giấy phép Kinh doanh và Giấy phép Cơ sở bán lẻ; (3) Lập cơ sở bán lẻ đầu tiên của Công ty thành phố Hà Nội. Đồng thời, đóng cửa Văn phòng Đại diện m.

2.PHẠM VI CÔNG VIỆC

Để thực hiện các điều chỉnh nêu trên, phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

Chuẩn bị các tài liệu trong các hồ sơ:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bằng tiếng Việt và tiếng Anh;
 • Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

Chuẩn bị các tài liệu trong các hồ sơ:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bằng tiếng Việt và tiếng Anh;
 • Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.
 1. 1.      Thủ tục cấp phép:
 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hỗ trợ Khách hàng nhận Giấy Chứng nhận Đầu tư từ cơ quan có thẩm quyền.
 1. Thủ tục sau cấp phép:
 • Thông báo về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên báo;
 • Làm dấu mới.

Lộ trình thực các thủ tục điều chỉnh nêu trên của Khách hàng sẽ được thực hiện với các bước như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến  5 ngày làm việc đối với lần sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư lần đầu được nhắc tới trong bước 2 và 10 ngày làm việc đối với lần sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư lần hai được nhắc tới trong bước 3.

b. Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.

c. Thủ tục cấp phép:

– Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ, chúng tôi sẽ nhận kết quả đóng cửa hai văn phòng đại diện được nhắc tới trong Bước 1.

– Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, chúng tôi sẽ nhận Giấy Chứng nhận Đầu tư sửa đổi liên quan đến chuyển trụ sở cho Khách hàng.

– Trong vòng 70 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, chúng tôi sẽ nhận Giấy Chứng nhận Đầu tư sửa đổi liên quan đến chuyển việc lập cơ sở bán lẻ và bổ sung mã 9401 cho Khách hàng

Lưu ý: Thời gian được đề cập nêu trên có thể bị kéo dài bởi các lý do khách quan, SBLaw sẽ cố gắng tối đa để thúc đẩy quá trình cấp phép Giấy Chứng nhận Đầu tư sửa đổi.

d. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trên 03 số báo, làm dấu, thông báo thay đổi liên quan đến thuế.

3.TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO

Tài liệu chuyển phát bao gồm các tài liệu được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng Việt để nộp tại cơ quan cấp phép. Khách hàng sẽ rà soát, phê duyệt và ký các tài liệu này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664