Untitled 2
Điều kiện đăng ký và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện đăng ký và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ , kiểu dáng công nghiệp chỉ được đăng ký và bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau đây:

+ Có tính mới, nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai, dưới hình thức sử dụng, mô tả văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên

+ Có tính sáng tạo, nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó không thể tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng

 

Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng được hiểu là người có các kỹ năng thực hành kỹ thuật thông thường và biết rõ các kiến thức chung phổ biến trong lĩnh vực ký thuật tương ứng.

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp. nghĩa là kiểu dáng công nghiệp có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

 

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

+ Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm buộc phải có

+ Hình dáng bên ngoài của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  1.Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp …

Chat Zalo: 0904340664