Untitled 2
Trình tự đăng ký bản quyền đối với Quyền liên quan
Điều kiện Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá:

Điều kiện đối với cá nhân hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện đối với cá nhân hành nghề  dịch vụ phòng cháy  và chữa cháy?

Luật sư trả lời:Điều kiện đối với cá nhân hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được quy định như sau

Cá nhân được phép hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có văn bằng, chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh.

2. Hoạt động cho một doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664