Untitled 2

Điều kiện đối với hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện đối với hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan?
Luật sư trả lời: Đối với hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan chủ thể giám định cần lưu ý những điều kiện kinh doanh sau?
Điều kiện đối hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức có đủ các điều kiện quy định tại Điều 42 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 119/2010/NĐ-CP (đây là điều kiện đối với Tổ chức giám định sở hữu trí tuệ) và được cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan
1. Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan
2. Có ít nhất một giám định viên sở hữu trí tuệ:
Giám định viên sở hữu trí tuệ là người có đủ trình độ kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến nội dung cần giám định, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và cấp Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ.
Điều kiện cấp Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ:
2.1.1 Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
2.1.2 Thường trú tại Việt Nam;
2.1.3 Có phẩm chất đạo đức tốt;
2.1.4 Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp thẻ giám định, đã qua thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đó từ năm năm trở lên và đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ về giám định.
3. Có trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc.
4. Có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định.
5. Tổ chức giám định sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện hoạt động giám định trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664