Untitled 2
Phí bảo trì chung cư
Phí bảo trì chung cư

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?
Luật sư trả lời: Đối với kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới chủ đầu tư kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
1. Tổ chức, cá nhân được đăng ký thành lập Trung tâm khi có đủ các điều kiện sau
1.1 Trung tâm phù hợp với Quy hoạch Hệ thống Trung tâm đăng kiểm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
1.2 Đảm bảo đầy đủ các điều kiện đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;
1.3 Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận về địa điểm xây dựng Trung tâm.
2. Được cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664