Untitled 2

Điều kiện đối với kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện đối với kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt?
Luật sư trả lời : đối với kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt chủ thê kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh s:au
Điều kiện đối với kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
* Doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh lnghiệp) kinh doanh đường sắt phải có đủ các điều kiện chung sau đây:
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
2. Có đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh;
3. Có trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
* Điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt:
4. Có chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
Điều kiện được cấp chứng chỉ an toàn:
4.1 Về cơ sở vật chất, kỹ thuật
4.1.1 Kết cấu hạ tầng đường sắt phải được duy trì phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, bảo đảm chạy tàu an toàn, đúng công lệnh tốc độ và công lệnh tải trọng theo quy định;
4.1.2 Các phương tiện chuyên dùng đường sắt phục vụ công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp đi thuê phải có đủ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực.
4.2 Về nhân lực
4.2.1 Có ít nhất 01 cán bộ phụ trách công tác an toàn, có trình độ đại học về chuyên ngành xây dựng công trình đường sắt và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trực tiếp về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt;
4.2.2 Các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu phải bảo đảm tiêu chuẩn và phải được huấn luyện nghiệp vụ an toàn lao động theo quy định của pháp luật.
4.3 Về tổ chức quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt
4.3.1 Công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng phù hợp với kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc doanh nghiệp;
4.3.2 Có phương án bố trí nhân lực thực hiện công tác tuần đường, tuần cầu, tuần hầm, gác cầu chung, gác hầm, gác đường ngang và bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và đặc điểm của kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc phạm vi quản lý của doanh nghiệp;
4.3.3 Có phương án tổ chức, quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành;
4.3.4 Có quy trình quản lý hồ sơ kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc doanh nghiệp;
4.3.5 Có phương án ứng phó sự cố thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phương án tổ chức thực hiện cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tai nạn, sự cố trên kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc phạm vi quản lý của doanh nghiệp.
5. Người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt phải có trình độ đại học và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm về khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật …

Chat Zalo: 0904340664