Untitled 2

Nghỉ thai sản và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nữ.

Câu hỏi: NLĐ nữ có đủ sức khỏe và tự nguyện quay lại làm việc sau 4 tháng (đi làm sớm 2 tháng so với thời gian được nghỉ thai sản theo Luật LĐ).  Theo qui định thì NLĐ nữ vẫn đang được hưởng 6 tháng trợ cấp thai sản và không phải tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên vì đi làm nên NSDLĐ sẽ phải trả lương và trong trường hợp này thì cả NLĐ và NSDLĐ có phải tham gia BHXH bắt buộc trong thời gian đi làm sớm này không?

Luật sư trả lời: Đối với trường hợp lao động nữ đi làm sớm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản, theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì trong trường hợp này người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Quy định giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy …

Chat Zalo: 0904340664