Untitled 2

Điều kiện hoạt động kinh doanh trò chơi trên mạng

Câu hỏi:

Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện hoạt động kinh doanh trò chơi trên mạng?
Luật sư trả lời:

Hoạt động kinh doanh trò chơi trên mạng là một ngành kinh doanh có điều kiện đòi hỏi chủ đầu tư kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện hoạt động kinh doanh trò chơi trên mạng
1. Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.
Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.
1.1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;
1.2. Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;
1.3. Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;
1.4. Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.
2. Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1
Điều kiện cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1.
2.1.Có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử còn thời hạn tối thiểu 01 năm;
2.2. Nội dung, kịch bản trò chơi điện tử đáp ứng các yêu cầu sau đây:
– Không vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;
– Không có hình ảnh, âm thanh gây cảm giác ghê sợ, rùng rợn; kích động bạo lực, thú tính; dung tục, khêu gợi, kích thích dâm ô, trụy lạc, vô luân, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc; xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử;
– Không có hình ảnh, âm thanh miêu tả hành động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, khủng bố; hành động ngược đãi, xâm hại, buôn bán trẻ em và các hành vi có hại hoặc bị cấm khác;

– Các yêu cầu khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2.3. Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nghiệp vụ cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4 trên mạng.
Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử:
3.1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;
3.2. Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịchvụ trên Internet;
3.3. Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động;
3.4. Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664