Untitled 2

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Thuế giá trị gia tăng là một nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam ra thị trường quốc tế. Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 quy định những điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

Thứ nhất: Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.

Thứ hai: Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng.

Thứ ba: Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì ngoài các điều kiện trên phải có hợp đồng ký kết với bên ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.  Việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán qua ngân hàng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

kqsx

Thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Câu hỏi: Tôi là Hân, ở Hà Nội. Hôm qua tôi may mắn trúng thưởng …

Chat Zalo: 0904340664