Untitled 2

Điều kiện kiện xuất khẩu cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc gây trồng trong nước

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện kiện xuất khẩu cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc gây trồng trong nước?
Luật sư trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

Xuất khẩu cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc gây trồng trong nước là ngành kinh doanh có điều kiện đòi hỏi chủ đầu tư kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện sau:
Điều kiện xuất khẩu cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc gây trồng trong nước
1. Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại.
2. Hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành.
3. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4.Giấy phép CITES đối với loài cây thuộc danh mục các Phụ lục I, II của CITES.

Mời Quý vị xem thêm nội dung trả lời của luật sư SBLAW về vấn đề pháp lý trên truyền hình:

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664