Untitled 2

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu

Câu hỏi :Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhân xăng dầu?
Luật sư trả lời :Đối với điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu chủ đầu tư kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện sau:
Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu
Thương nhân có đủ điều kiện sau đây được làm thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa, có kho chứa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quy định và theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664