Untitled 2
Điều kiện Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm

Điều kiện Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm

Câu hỏi: luật sư có thể cho chúng tôi biết  điều kiện kinh doanh  đối với dịch vụ  đào tạo  đại lý bảo hiểm hợp pháp theo quy định của pháp luật?

Luật sư trả lời: Đối với ngành nghề  dịch vụ đào tạo  đại lý  bảo hiểm chủ daonh nghiệp cần tiến hành những yêu cầu sau:

Điều kiện Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm:

1. Công văn chấp thuận của Bộ Tài chính.

1.1. Tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1.1.1. Có chương trình đào tạo quy định tại Điều 32 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Kiến thức chung về bảo hiểm;

– Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý;

– Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

– Nội dung của sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh;

– Kỹ năng bán bảo hiểm;

– Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm;

– Thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm

1.1.2. Cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm phải có kiến thức chuyên môn về  bảo hiểm, kiến thức pháp luật và kỹ năng sư phạm;

1.1.3. Có đủ cơ sở vật chất để bảo đảm cho việc đào tạo.

1.2. Tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm phải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm, kèm theo tài liệu giải trình về kiến thức của cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm và cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đào tạo.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664