Untitled 2

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật?
Luật sư trả lời: Dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật là một trong số những ngành kinh doanh có điều kiện đòi hỏi chủ đầu tư kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện sau:
Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
1. Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
Điều kiện cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật:
1.1. Giấy ủy quyền của nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật xin đăng ký (Đối với trường hợp nhà sản xuất uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác);
1.2. Giấy xác nhận là nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật do cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước sở tại cấp;
1.3. Giấy đăng ký sử dụng thuốc tại nước ngoài đối với các thuốc đăng ký chính thức được sáng chế ở nước ngoài hoặc Quyết định của Cục Bảo vệ thực vật công nhận là một loại thuốc bảo vệ thực vật đối với các thuốc đăng ký chính thức được sáng chế ở trong nước;
1.4. Tài liệu kỹ thuật chi tiết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, được sao, dịch từ bản gốc, có dấu xác nhận của nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT;
1.5. Mẫu nhãn thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Chương IX của Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT;
1.6. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp hoặc giấy ủy nhiệm, giấy chuyển nhượng quyền sử dụng các văn bằng bảo hộ quyề

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật …

Chat Zalo: 0904340664