Untitled 2
điều kiện kinh doanh sổ xố

Điều kiện kinh doanh đối với Lưu ký chứng khoán

Câu hỏi:Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện  kinh doanh đối với  Lưu  ký chứng khoán

Luật sư trả lời : điều kiện  kinh doanh đối với  Lưu  ký chứng khoán điều kiện  kinh doanh đối với  Lưu  ký chứng khoán là một nội dung pháp lý vô cùng quan trọng, được quy định cụ thể như sau

* Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với ngân hàng thương mại:

  1. Có giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam;
  2. Nợ quá hạn không quá 5% tổng dư nợ, có lãi trong năm gần nhất;
  3. Có địa điểm, trang thiết bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.

* Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với công ty chứng khoán:

  1. Có giấy phép thành lập và hoạt động thực hiện nghiệp vụ môi giới hoặc tự doanh chứng khoán;
  2. Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664