Untitled 2

Điều kiện kinh doanh đối với ngành sản xuất xăng dầu

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh đối với ngành sản xuất xăng dầu?
Luât sư trả lời: Sản xuất xăng dầu là một trong những ngành kinh doanh cần đáp ững những điều kiện sau:
Điều kiện đối với sản xuất xăng dầu
Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được sản xuất xăng dầu:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
2. Có cơ sở sản xuất xăng dầu theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
3. Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu, đủ năng lực để kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Mời quý vị xem thêm nội dung tư vấn tại đây:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664