Untitled 2
Phí bảo trì chung cư
Phí bảo trì chung cư

Điều kiện kinh doanh KDDV chăn nuôi tập trung, SX con giống; giết mổ ĐV; cách ly kiểm dịch ĐV, SP ĐV; SXNL có nguồn gốc ĐV để SX TACN, sơ chế, chế biến, bảo quản ĐV, SPĐV; KDSP ĐV, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản SP ĐV

Điều kiện kinh doanh KDDV chăn nuôi tập trung, SX con giống; giết mổ ĐV; cách ly kiểm dịch ĐV, SP ĐV; SXNL có nguồn gốc ĐV để SX TACN, sơ chế, chế biến, bảo quản ĐV, SPĐV; KDSP ĐV, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản SP ĐV

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện kinh doanh KDDV chăn nuôi tập trung, SX con giống; giết mổ ĐV; cách ly kiểm dịch ĐV, SP ĐV; SXNL có nguồn gốc ĐV để SX TACN, sơ chế, chế biến, bảo quản ĐV, SPĐV; KDSP ĐV, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản SP ĐV?
Trả lời:Điều kiện đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật; cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật do cơ quan trung ương quản lý
1. Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y:
* Cơ sở chăn nuôi tập trung động vật trên cạn phải có đủ các điều kiện vệ sinh thú y quy định tại khoản 2 Điều 12 của Pháp lệnh Thú y :
1.1. Địa điểm của cơ sở chăn nuôi phải theo quy hoạch, cách xa khu dân cư, công trình công cộng, đường giao thông chính, nguồn gây ô nhiễm;
1.2. Bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh thú y quy định
1.3. Khu vực chăn nuôi phải có nơi xử lý chất thải, nơi nuôi cách ly động vật, nơi vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho dụng cụ chăn nuôi, nơi mổ khám, xử lý xác động vật;
1.4. Lối ra vào khu chăn nuôi phải được áp dụng các biện pháp vệ sinh, khử trùng cho người và phương tiện vận chuyển đi qua;
1.5. Nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn nuôi phải cách biệt với nơi để các hoá chất độc hại.
1.6. Và các điều kiện đối với địa điểm, môi trường, chuồng trại chăn nuôi như sau:
1.6.1 Địa điểm cơ sở phải theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
1.6.2 Có hàng rào hoặc tường bao quanh bảo đảm ngăn chặn được người, động vật từ bên ngoài xâm nhập vào cơ sở;
1.6.3Có khu hành chính riêng biệt;
1.6.4 Có nơi vệ sinh, thay quần áo cho cán bộ, công nhân, khách tham quan;
1.6.5 Có hố sát trùng cho người, phương tiện vận chuyển trước khi vào cơ sở và khu chăn nuôi;
1.6.6 Chuồng nuôi được xây dựng phù hợp với loài vật nuôi, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, dễ thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc;
1.6.7 Khoảng cách giữa các khu chuồng nuôi phải đủ để bảo đảm thông thoáng;
1.6.8 Môi trường của khu chăn nuôi phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định;
1.6.9 Có kho riêng biệt bảo quản thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi; dụng cụ chăn nuôi; hóa chất sát trùng độc hại;
1.6.10 Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc định kỳ, khi có dịch bệnh và sau mỗi đợt nuôi, xuất bán động vật;
1.6.11 Bảo đảm thời gian để trống chuồng sau mỗi đợt nuôi, xuất bán động vật;
1.6.12 Có biện pháp diệt trừ loài gặm nhấm và côn trùng gây hại.
1.6.13 Cơ sở chăn nuôi, khu chăn nuôi; trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, nước dùng trong chăn nuôi; chất thải động vật sau khi được xử lý phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định
* Cơ sở chăn nuôi tập trung động vật dưới nước, lưỡng cư trong ao, đầm phải có đủ các điều kiện vệ sinh thú y quy định tại khoản 2 Điều 12 của Pháp lệnh Thú y :
1.7. Địa điểm của cơ sở chăn nuôi phải theo quy hoạch, cách xa khu dân cư, công trình công cộng, đường giao thông chính, nguồn gây ô nhiễm;
1.8. Bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh thú y quy định;
1.9. Khu vực chăn nuôi phải có nơi xử lý chất thải, nơi nuôi cách ly động vật, nơi vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho dụng cụ chăn nuôi, nơi mổ khám, xử lý xác động vật;
1.10. Lối ra vào khu chăn nuôi phải được áp dụng các biện pháp vệ sinh, khử trùng cho người và phương tiện vận chuyển đi qua;
1.11. Nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn nuôi phải cách biệt với nơi để các hoá chất độc hại.
1.12. Và các điều kiện đối với địa điểm, môi trường, khu chăn nuôi như sau:
1.12.1 Địa điểm cơ sở phải theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
1.12.2 Có kênh cấp nước nuôi và kênh thoát nước thải riêng biệt;
1.12.3 Có ao xử lý nước trước khi đưa vào ao, đầm nuôi;
1.12.4 Xử lý nước thải, chất thải rắn đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y trước khi thải ra ngoài cơ sở chăn nuôi;
1.12.5 Có khu vực vệ sinh cá nhân cách biệt với ao, đầm nuôi cho cán bộ, công nhân, khách tham quan;
1.12.6 Có kho riêng biệt bảo quản thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn tự chế; dụng cụ chăn nuôi; thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong quá trình nuôi;
1.12.7 Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc định kỳ, khi có dịch bệnh và sau mỗi đợt nuôi, xuất bán động vật;
1.12.8 Bảo đảm thời gian gián đoạn sau mỗi đợt nuôi;
1.12.9 Có biện pháp ngăn chặn người, động vật từ bên ngoài xâm nhập vào cơ sở.
1.12.10 Cơ sở chăn nuôi, khu chăn nuôi; trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, nước dùng trong chăn nuôi; chất thải động vật sau khi được xử lý phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định
* Cơ sở chăn nuôi tập trung động vật dưới nước, lưỡng cư trong lồng bè, đăng quầng phải đủ các điều kiện vệ sinh thú y quy định tại khoản 2 Điều 12 của Pháp lệnh Thú y :
1.13. Địa điểm của cơ sở chăn nuôi phải theo quy hoạch, cách xa khu dân cư, công trình công cộng, đường giao thông chính, nguồn gây ô nhiễm;
1.14. Bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh thú y quy định;
1.15. Khu vực chăn nuôi phải có nơi xử lý chất thải, nơi nuôi cách ly động vật, nơi vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho dụng cụ chăn nuôi, nơi mổ khám, xử lý xác động vật;
1.16. Lối ra vào khu chăn nuôi phải được áp dụng các biện pháp vệ sinh, khử trùng cho người và phương tiện vận chuyển đi qua;
1.17. Nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn nuôi phải cách biệt với nơi để các hoá chất độc hại.
1.18. Và các điều kiện đối với địa điểm, môi trường, khu chăn nuôi như sau:
1.18.1 Địa điểm cơ sở phải theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
1.18.2 Chất thải rắn phải được xử lý trước khi thải ra môi trường;
1.18.3 Nhà vệ sinh cá nhân tại khu chăn nuôi phải được thiết kế chống thẩm lậu ra môi trường nuôi;
1.18.4 Có kho riêng biệt bảo quản thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn tự chế; dụng cụ chăn nuôi; thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong quá trình nuôi;
1.18.5 Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc định kỳ, khi có dịch bệnh và sau mỗi đợt nuôi, xuất bán động vật;
1.18.6 Bảo đảm thời gian gián đoạn sau mỗi đợt nuôi.
1.18.7 Cơ sở chăn nuôi, khu chăn nuôi; trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, nước dùng trong chăn nuôi; chất thải động vật sau khi được xử lý phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định

Điều kiện đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật; cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật do địa phương quản lý
1. Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
* Cơ sở chăn nuôi tập trung động vật trên cạn phải có đủ các điều kiện vệ sinh thú y quy định tại khoản 2 Điều 12 của Pháp lệnh Thú y :
1.1. Địa điểm của cơ sở chăn nuôi phải theo quy hoạch, cách xa khu dân cư, công trình công cộng, đường giao thông chính, nguồn gây ô nhiễm;
1.2. Bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh thú y quy định
1.3. Khu vực chăn nuôi phải có nơi xử lý chất thải, nơi nuôi cách ly động vật, nơi vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho dụng cụ chăn nuôi, nơi mổ khám, xử lý xác động vật;
1.4. Lối ra vào khu chăn nuôi phải được áp dụng các biện pháp vệ sinh, khử trùng cho người và phương tiện vận chuyển đi qua;
1.5. Nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn nuôi phải cách biệt với nơi để các hoá chất độc hại.
1.6. Và các điều kiện đối với địa điểm, môi trường, chuồng trại chăn nuôi như sau:
1.6.1 Địa điểm cơ sở phải theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
1.6.2 Có hàng rào hoặc tường bao quanh bảo đảm ngăn chặn được người, động vật từ bên ngoài xâm nhập vào cơ sở;
1.6.3 Có khu hành chính riêng biệt;
1.6.4 Có nơi vệ sinh, thay quần áo cho cán bộ, công nhân, khách tham quan;
1.6.5 Có hố sát trùng cho người, phương tiện vận chuyển trước khi vào cơ sở và khu chăn nuôi;
1.6.6 Chuồng nuôi được xây dựng phù hợp với loài vật nuôi, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, dễ thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc;
1.6.7 Khoảng cách giữa các khu chuồng nuôi phải đủ để bảo đảm thông thoáng;
1.6.8 Môi trường của khu chăn nuôi phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định;
1.6.9 Có kho riêng biệt bảo quản thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi; dụng cụ chăn nuôi; hóa chất sát trùng độc hại;
1.6.10 Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc định kỳ, khi có dịch bệnh và sau mỗi đợt nuôi, xuất bán động vật;
1.6.11 Bảo đảm thời gian để trống chuồng sau mỗi đợt nuôi, xuất bán động vật;
1.6.12 Có biện pháp diệt trừ loài gặm nhấm và côn trùng gây hại.
1.6.13 Cơ sở chăn nuôi, khu chăn nuôi; trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, nước dùng trong chăn nuôi; chất thải động vật sau khi được xử lý phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định
* Cơ sở chăn nuôi tập trung động vật dưới nước, lưỡng cư trong ao, đầm phải có đủ các điều kiện vệ sinh thú y quy định tại khoản 2 Điều 12 của Pháp lệnh Thú y :
1.7. Địa điểm của cơ sở chăn nuôi phải theo quy hoạch, cách xa khu dân cư, công trình công cộng, đường giao thông chính, nguồn gây ô nhiễm;
1.8. Bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh thú y quy định;
1.9. Khu vực chăn nuôi phải có nơi xử lý chất thải, nơi nuôi cách ly động vật, nơi vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho dụng cụ chăn nuôi, nơi mổ khám, xử lý xác động vật;
1.10. Lối ra vào khu chăn nuôi phải được áp dụng các biện pháp vệ sinh, khử trùng cho người và phương tiện vận chuyển đi qua;
1.11. Nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn nuôi phải cách biệt với nơi để các hoá chất độc hại.
1.12. Và các điều kiện đối với địa điểm, môi trường, khu chăn nuôi như sau:
1.12.1 Địa điểm cơ sở phải theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
1.12.2 Có kênh cấp nước nuôi và kênh thoát nước thải riêng biệt;
1.12.3 Có ao xử lý nước trước khi đưa vào ao, đầm nuôi;
1.12.4 Xử lý nước thải, chất thải rắn đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y trước khi thải ra ngoài cơ sở chăn nuôi;
1.12.5 Có khu vực vệ sinh cá nhân cách biệt với ao, đầm nuôi cho cán bộ, công nhân, khách tham quan;
1.12.6 Có kho riêng biệt bảo quản thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn tự chế; dụng cụ chăn nuôi; thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong quá trình nuôi;
1.12.7 Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc định kỳ, khi có dịch bệnh và sau mỗi đợt nuôi, xuất bán động vật;
1.12.8 Bảo đảm thời gian gián đoạn sau mỗi đợt nuôi;
1.12.9 Có biện pháp ngăn chặn người, động vật từ bên ngoài xâm nhập vào cơ sở.
1.12.10 Cơ sở chăn nuôi, khu chăn nuôi; trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, nước dùng trong chăn nuôi; chất thải động vật sau khi được xử lý phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định
* Cơ sở chăn nuôi tập trung động vật dưới nước, lưỡng cư trong lồng bè, đăng quầng phải đủ các điều kiện vệ sinh thú y quy định tại khoản 2 Điều 12 của Pháp lệnh Thú y :
1.13. Địa điểm của cơ sở chăn nuôi phải theo quy hoạch, cách xa khu dân cư, công trình công cộng, đường giao thông chính, nguồn gây ô nhiễm;
1.14. Bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh thú y quy định;
1.15. Khu vực chăn nuôi phải có nơi xử lý chất thải, nơi nuôi cách ly động vật, nơi vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho dụng cụ chăn nuôi, nơi mổ khám, xử lý xác động vật;
1.16. Lối ra vào khu chăn nuôi phải được áp dụng các biện pháp vệ sinh, khử trùng cho người và phương tiện vận chuyển đi qua;
1.17. Nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn nuôi phải cách biệt với nơi để các hoá chất độc hại.
1.18. Và các điều kiện đối với địa điểm, môi trường, khu chăn nuôi như sau:
1.18.1 Địa điểm cơ sở phải theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
1.18.2 Chất thải rắn phải được xử lý trước khi thải ra môi trường;
1.18.3 Nhà vệ sinh cá nhân tại khu chăn nuôi phải được thiết kế chống thẩm lậu ra môi trường nuôi;
1.18.4 Có kho riêng biệt bảo quản thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn tự chế; dụng cụ chăn nuôi; thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong quá trình nuôi;
1.18.5 Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc định kỳ, khi có dịch bệnh và sau mỗi đợt nuôi, xuất bán động vật;
1.18.6 Bảo đảm thời gian gián đoạn sau mỗi đợt nuôi.
1.18.7 Cơ sở chăn nuôi, khu chăn nuôi; trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, nước dùng trong chăn nuôi; chất thải động vật sau khi được xử lý phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664