Untitled 2
Câu hỏi:Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực là đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật? Luật sư trả lời: Trong lĩnh vực đại lý thủ tục hải quan, đòi hỏi chủ sở hữu phải đáp ững một số điều kiện sau đây. Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan:

Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực là đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật

Câu hỏi:Luật sư có thể  cho chúng tôi biết  về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực là đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật?

Luật sư trả lời: Trong lĩnh vực đại lý thủ tục hải quan, đòi hỏi chủ sở hữu phải đáp ững một số điều kiện sau đây.

Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

2. Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

2.1. Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;

2.2. Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

2.3. Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

3. Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

4. Quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Như vậy trên đây là những điều kiện cần thiết đối với Kinh doanh  trong lĩnh vự hải quan.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664