Untitled 2

Điều kiện, thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Câu hỏi: Tôi là Phú, ở Hà Nội. Tôi muốn thành lập một sàn giao dịch bất động sản. Vậy tôi muốn hỏi tôi cần đáp ứng các điều kiện gì để thành lập sàn giao dịch bất động sản?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản như sau:

Điều 69. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
  2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động”.

Theo đó, để thành lập sàn giao dịch bất động sản trước tiên bạn phải thành lập doanh nghiệp. Đồng thời, sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
  • Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
  • Phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664