Untitled 2

Doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHĐT-BKHCN phát sinh hiệu lực từ ngày 20/05/2016.

Thông tư quy định một số nội dung quan trọng như sau:

Thứ nhất; Doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành thay đổi tên, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp trong vòng 60 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ hai: Trường hợp không tiến hành thủ tục thay đổi tên, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên, doanh nghiệp có tên vi phạm phải làm báo cáo giải trình đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Sau 06 tháng, kể từ ngày hết thời hạn báo cáo giải trình, doanh nghiệp không thực hiện giải trình, sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thứ ba: Đối với doanh nghiệp có tên vi phạm quyền sở hữu công nghiệp khi có văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các bên được tự thỏa thuận, thương lượng trong 30 ngày kể từ ngày có văn bản kết luận.

Trường hợp không tự thương lượng được, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm tiến hành thủ tục thay đổi tên; thời hạn đổi tên là 02 tháng. Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn, doanh nghiệp không đổi tên sẽ bị thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xử lý vi phạm về bản quyền

Luật sư SBLAW trả lời phóng viên về hành vi vi phạm bản quyền khi …

Chat Zalo: 0904340664