Untitled 2

Đòi quyền lợi bảo hiểm cho người lao động

Câu hỏi: Tôi xinnetvietbox tư vấn dùm tôi. Chồng tôi có Quyết định nghỉ thôi việc từ năm 2013 mà tới năm 2016 mới được nhận lương hưu và mất 6 tháng trợ cấp thôi việc.Vì công ty nợ bảo hiểm nên bảo hiểm không cho kết sổ. Vậy bây giờ tôi phải làm gì để đòi quyền lợi sau quyết định?

Trả lời: Trong trường hợp này, bạn có thể tiến hành các thủ tục sau để đòi lại quyền lợi của mình:

Khiếu nại với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận, huyện (nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để được can thiệp giúp đỡ đòi lại số tiền trợ cấp thôi việc. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiến hành hình thức truy đòi bồi hoàn lại số tiền trợ cấp còn thiếu cho bạn và có các hình thức xử phạt đối với DN chậm đóng bảo hiểm:

Theo quy định tại điều 26 Nghị định số: 95/2013/NĐ-CP về vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp:

“3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

 Biện pháp khắc phục hậu quả:

  1. a) Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;
  2. b) Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm đối với vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này”.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghỉ việc khi chưa làm hợp đồng lao động bằng văn bản ?

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang làm việc cho 1 công ty xây dựng. Chỗ người …

Chat Zalo: 0904340664