Untitled 2
SBLaw

Đối thoại tại nơi làm việc có bắt buộc không?

Câu hỏi: Chào Luật sư, Hiện nay tôi đang làm cho công ty. Tôi có tham gia vào Công Đoàn cơ sở. Trong quá trình làm việc tôi thấy công ty rất ít khi tiến hành đối thoại tại nới làm việc. Luật sư cho tôi hỏi, đối thoại tại nơi làm việc có bắt buộc không? Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 63 Bộ Luật lao động 2019 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

Điều 63. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp sau đây:

a) Định kỳ ít nhất 01 năm một lần;

b) Khi có yêu cầu của một hoặc các bên;

c) Khi có vụ việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36, các điều 42, 44, 93, 104, 118 và khoản 1 Điều 128 của Bộ luật này.

Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động tiến hành đối thoại ngoài những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Chính phủ quy định việc tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.”

Theo đó, người sử dụng lao động sẽ tiến hành đối thoại tại nơi làm việc theo nhu cầu của các bên; định kỳ 1 năm/ lần và các trường hợp quy định tại điểm c Khoản 2 Điều này.

Tiến hành định kì 1 năm/lần là quy định bắt buộc nhằm bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người khuyết tật

Câu hỏi: Thưa luật sư. Tôi năm nay 31 tuổi (là người khuyết tật), tôi …

Chat Zalo: 0904340664