Untitled 2
Phá vỡ hợp đồng

Chấm dứt hợp đồng đối với người lao động không trở lại làm việc sau thời gian tạm hoãn

Câu hỏi: Chào Luật sư, ở công ty tôi có lao động nữ nghỉ thai sản xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, đến nay đã quá thời gian xin tạm hoãn 01 tháng mà người ấy vẫn chưa quay trở lại làm việc. Công ty tôi có được chấm dứt hợp đồng với người này không. Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 31 và Điều 36 Bộ Luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

  1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

….

  1. d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;

…”

Điều 31. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.”

Trường hợp, phụ nữ nghỉ thai sản thuộc vào trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng quy định tại Điều 30 Bộ Luật lao động 2019 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020). Theo đó, khi hết thời hạn tạm hoãn mà người lao động không quay lại làm việc trong thời hạn 15 ngày, thì công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Làm lộ thông tin quan trọng của công ty có thể bị xử lý ra sao?

Câu hỏi: Em mới xin nghỉ ở một công ty và có lỡ làm lộ …

Chat Zalo: 0904340664