Untitled 2
Luật an ninh mạng

Quy định về thời gian làm thêm giờ đối với trẻ em

Câu hỏi: Chào Luật sư, cơ sở sản xuất của tôi có sử dụng một số lao động dưới 18 tuổi. Luật sư cho hỏi, chúng tôi có thể để các em làm thêm giờ không? Cảm ơn Luật sư?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 146 Bộ Luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

Điều 146. Thời giờ làm việc của người chưa thành niên

  1. Thời giờ làm việc của người chưa đủ 15 tuổi không được quá 04 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần; không được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.
  2. Thời giờ làm việc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề, công việc theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.”

Theo đó, đối với lao động chưa đủ 15 tuổi thì không được làm thêm giờ. Còn đối với lao động từ đủ 15 đến chưa đủ18 tuổi có thể được làm thêm giờ với một số nghề nhất định theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người khuyết tật

Câu hỏi: Thưa luật sư. Tôi năm nay 31 tuổi (là người khuyết tật), tôi …

Chat Zalo: 0904340664