Untitled 2

Đối với kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh đối với kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật?
Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Điều kiện thành lập cơ sở giám định cổ vật:
1.1 Có trụ sở, kho lưu giữ, bảo quản hiện vật giám định.
1.2 Có trang thiết bị, phương tiện cần thiết để thực hiện giám định.
1.3 Có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định cổ vật.
1.4 Có từ 05 (năm) chuyên gia trở lên thuộc các ngành khoa học lịch sử, hóa học, vật lý học, có đủ năng lực hành vi dân sự; trong đó có ít nhất 03 (ba) chuyên gia đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1.4.1 Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành bảo tàng, khảo cổ, Hán Nôm và chuyên ngành khác liên quan đến giám định cổ vật;
1.4.2 Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn từ 05 (năm) năm trở lên ở chuyên ngành đã học

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664