Untitled 2
chủ xe cho thuê lại phương tiện

Đối với trường hợp chủ xe cho thuê lại phương tiện dài hạn, chi phí sẽ do chủ xe hay phía thuê xe chịu?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà trả lời khán giả chương trình Xe & Giao Thông kênh VOVTV về nội dung trên như sau:

Phỏng vấn: Đối với trường hợp chủ xe cho thuê lại phương tiện dài hạn, chi phí sẽ do chủ xe hay phía thuê xe chịu?

Luật sư: Trường hợp chủ xe cho thuê xe dài hạn thì các chi phí như phí đường bộ, phí đăng kiểm định kỳ  (nếu có), chi phí bảo dưỡng xe, thuế hằng năm với xe đăng ký kinh doanh vận tải (nếu có) và các loại chi phí khác sẽ do hai bên thỏa thuận với nhau.

Luật pháp hiện hành không có quy định cụ thể cho vấn đề này và phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên.

Tin nổi bật

Sổ hộ khẩu

Đề xuất vắng mặt tại địa phương 12 tháng liên tục và không khai báo sẽ bị xoá tên trong hộ khẩu: Có hợp lý?

Bộ Công an đề xuất, nếu ai vắng mặt tại địa phương 12 tháng liên …

Chat Zalo: 0904340664