Untitled 2

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động điều trị bệnh.

Q: Chúng tôi là doanh nghiệp may, muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với một người lao động đang điều trị bệnh? Công ty luật có thể tư vấn về điều kiện và thủ tục đúng pháp luật hiện hành?

A: Theo quy định của Bộ luật lao động thì doanh nghiệp (DN) có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động trong các trường hợp sau:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

Đối chiếu với các hành vi mà doanh nghiệp nêu trên thì nếu người lao động này đang điều trị bệnh thì doanh nghiệp chỉ được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi lao động này đã điều trị 12 tháng liên tục.

Còn nếu lao động này chưa thuộc trường hợp điều trị bệnh quá 12 tháng liên tục thì nếu không hoàn thành công việc được giao theo HĐLĐ thì xem xét chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại khoản a đó là: Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

Việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường Hợp này phải đảm bảo các Điều kiện sau

–  Doanh nghiệp phải chứng minh được lao động này không hoàn thành định mức lao động hoặc nhiệm vụ được giao do yếu tố chủ quan (Định mức lao động được ghi nhận trong HĐLĐ, NQLĐ hoặc TƯLĐTT).

Lập Biên bản hoặc nhắc nhở bằng văn bản ít nhất 2 lần trong 1 tháng mà sau đó vẫn không khắc phục.

Công ty phải báo trước cho người lao động biết trước ít nhất 45 ngày làm việc.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của chúng tôi dựa trên những thông tin, nội dung mà doanh nghiệp đã yêu cầu.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Quy trình tư vấn nhanh chóng, chính xác

Tư vấn pháp luật qua email nhanh chóng, uy tín

Hiện nay, với nhu cầu tra cứu thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật …

Chat Zalo: 0904340664