Untitled 2
đăng ký bản quyền phần mềm.

Giấy tờ, tài liệu đăng ký bản quyền phần mềm.

Q: Doanh nghiệp chúng tôi là công ty phần mềm, muốn đăng ký bản quyền, mong công ty luật sblaw tư vấn cụ thể giấy tờ, tài liệu cần chuẩn bị?

A: Luật sư SBLAW gửi doanh nghiệp các giấy tờ liên quan tới việc đăng ký bản quyền phần mềm như sau:

1. Trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu của công ty:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị cho em các giấy tờ sau:

– Bản sao CMTND của tác giả (02 bản, không cần chứng thực)

– Bản sao GCN ĐKKD của công ty (02 bản, có chứng thức)

– Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu (02 bản, giám đốc ký tên và đóng dấu)

– Hợp đồng ủy quyền (02 bản)

– 02 bản in bản code của phần mềm (có bìa, có đóng dấu giáp lai)

– 02 bản mô tả phần mềm (có bìa, có đóng dấu giáp lai)

2. Trong trường hợp tác giả là người được công ty giao nhiệm vụ sáng tạo:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị cho em các giấy tờ sau:

– Bản sao CMTND của tác giả (02 bản, không cần chứng thực)

– Bản sao GCN ĐKKD của công ty (02 bản, có chứng thức)

– Giấy cam đoan về tác giả (02 bản)

– Quyết định giao nhiệm vụ (02 bản)

– Hợp đồng ủy quyền (02 bản)

– 02 bản in bản code của phần mềm (có bìa, có đóng dấu giáp lai)

– 02 bản mô tả phần mềm (có bìa, có đóng dấu giáp lai)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664