Untitled 2
tư vấn đăng ký bằng sáng chế

Đơn xin cấp bằng sáng chế

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là một công ty cơ khí và có một sáng chế cần đăng ký, yêu cầu công ty luật tư vấn về các tài liệu trong đơn sáng chế và phí đăng ký?

Luật sư trả lời: Liên quan đến đề nghị của doanh nghiệp, SBLAW có ý kiến như sau:

– Tài liệu cần thiết cho việc xác định số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập: Khách hàng cần phải chuẩn bị các tài liệu sau đây:

+ Bản mô tả sáng chế: Mô tả một cách đầy đủ chi tiết hệ thống máy cần đăng ký gồm: các bộ phận cấu thành, các chi tiết của các bộ phận cấu thành, nguyên tắc hoạt động, các bước vận hành/hoạt động; công dụng của sáng chế, sự khác biệt so với các sản phẩm cùng loại đã được biết.

+ Bộ hình vẽ kỹ thuật có các số chỉ dẫn cụ thể;

+ Các tài liệu khác nếu Khách hàng thấy cần thiết.

– Về căn cứ tính phí: Phí đăng ký sáng chế sẽ được tính dựa trên số lượng điểm yêu cầu bảo hộ độc lập.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tin tức thời sự không được bảo hộ quyền tác giả

Ngày 23/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi Luật sở …

Chat Zalo: 0904340664