Untitled 2
phát triển sản phẩm

Hỗ trợ rà soát hợp đồng góp vốn phát triển sản phẩm

Khách hàng hỏi: Tôi là một cá nhân có một sản phẩm y học do tôi nghiên cứu và muốn góp sản phẩm này vào một doanh nghiệp khác, tôi cần được rà soát hợp đồng này, công ty luật có thể cung cấp báo giá?

Luật sư trả lời:Chúng tôi đề cập đến email trao đổi theo đó chúng tôi được yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ rà soát hợp đồng góp vốn phát triển sản phẩm giữa Anh (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) và  một công ty (Sau đây gọi tắt là “Công ty”) và rà soát bản dự toán doanh thu và chi phí sản xuất do Công ty chuẩn bị.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau: Rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Nghiên cứu dự thảo hợp đồng do Khách hàng cung cấp (bản tiếng Anh và tiếng Việt);

Rà soát dự thảo hợp đồng;

Tư vấn các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của

Khách hàng phù hợp với thỏa thuận giữa các Bên liên quan và quy định của pháp luật;

Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng;

Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không 15 giờ) để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ;

Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh Hợp đồng xây dựng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi dự liệu thời gian tiến hành rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình là 04 ngày làm việc. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng (15 giờ làm việc).

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 3 ở trên như sau:

– Rà soát hợp đồng: 10,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu Việt Nam Đồng);

– Rà soát dự toán doanh thu và chi phí sản xuất: 10,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu Việt Nam Đồng);

– Trong trường hợp Quý Khách hàng yêu cầu SB Law hỗ trợ điều chỉnh, sửa đổi nội dung dự thảo, đàm phán hợp đồng và thời gian hỗ trợ thêm vượt quá 15 giờ làm việc, thời gian làm việc phát sinh thêm sẽ được tính phí bổ sung. Phí bổ sung sẽ được tính trên cơ sở mức phí Luật sư tính theo giờ là 2,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu Việt Nam Đồng)/01 giờ làm việc thực tế của Luật sư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

email

Hợp đồng giao kết qua email có hiệu lực không?

Câu hỏi: Tôi và một đối tác đang muốn giao kết một hợp đồng buôn …

Chat Zalo: 0904340664