Untitled 2
Đăng ký độc quyền sáng chế

Đăng ký độc quyền sáng chế

Doanh nghiệp hỏi: chúng tôi muốn đăng ký độc quyền sáng chế, muốn luật sư sáng chế tư vấn.

Luật sư trả lời: trước hết, chúng tôi xin được gửi lời cháo trân trọng nhất tới quý công ty. Theo yêu cầu của quý công ty, chúng tôi xin được gửi đến quý công ty thư tư vấn về đăng ký sáng chế độc quyền tại Việt Nam.

I. HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM

1. Tiêu chuẩn bảo hộ:

  Có tính mới  Có trình độ sáng tạo Có khả năng áp dụng công nghiệp

Sáng chế

P

P

 

2. Thời gian đăng ký:

Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua 2 giai đoạn xét nghiệm như sau:

  Thời gian Nội dung xét nghiệm
Xét nghiệm hình thức 1 tháng kể từ ngày nộp đơn Xét nghiệm tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo.
Xét nghiệm nội dung 12 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu Xét nghiệm khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế

3. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

–           Giấy ủy quyền (soạn theo mẫu đính kèm).

–           Tên và địa chỉ của

+          người nộp đơn

+          tác giả sáng chế

–           Tên sáng chế và phân loại sáng chế

–           Bản mô tả sáng chế: Bản tóm tắt yêu cầu bảo hộ và bản vẽ (nếu có)

Sau khi nhận được các tài liệu trên, chúng tôi sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích tại Cục SHTT.

4. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

  Bằng độc quyền  sáng chế
Thời gian hiệu lực 20 năm tính từ ngày nộp đơn

Chúng tôi hy vọng răng, những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho quý công ty trong việc đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, xin quý công ty vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.

Trân trọng kính chào.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Kinh nghiệm đăng ký quốc tế cho thương hiệu Việt Nam.

SBLAW đã và đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam bảo hộ thương hiệu …

Chat Zalo: 0904340664