Untitled 2

GIẢM MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/6/2017

Đây là một nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị định số 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị định có một số nội dung quan trọng sau:

Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động được quy định tại Khoản 1 Điều 3 như sau:

– Các đối tượng là người lao động theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ, h Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (trừ trường hợp lao động giúp việc gia đình): mức đóng là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

– Đối với các đối tượng người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an đang theo học được hưởng sinh hoạt phí: mức đóng là 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động.

So với quy định của pháp luật hiện hành (Điều 4 của Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc) thì mức đóng này đã giảm 0.5 % (mức hiện hành là 1%).

Quy định này phần nào sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định: Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại khoản 1 Điều này từ ngày 01 tháng 01 năm 2020”.

Nghị định số 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chuyển đổi lao động

Có được chuyển người lao động sang vị trí khác so với HĐLĐ

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty may. Tháng vừa rồi tôi …

Chat Zalo: 0904340664