Untitled 2

Giấy cam đoan khi đăng ký bản quyền

S&B Law cung cấp cho tác giả mẫu giấy cam đoan khi đăng ký bản quyền tại Cục bản quyền tác giả.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                              ——–*———

                                                                 Hà Nội, ngày  tháng  năm 2014

 

GIẤY CAM ĐOAN

 

Tôi tên là:

Ngày tháng năm sinh:

Số CMND:                           Cấp ngày:                            , Tại:

Địa chỉ:

Tôi cam đoan là tác giả của tác phẩm viết: “________________________________”.

 

Tôi cam đoan đã độc lập sáng tạo ra tác phẩm này mà không sao chép, vi phạm bản quyền tác giả

của một ai khác. Tôi cam đoan quyền sở hữu đối với Tác phẩm viết trên đây là thuộc về tôi.

Tác phẩm trên của tôi hoàn thành vào ngày   tháng    năm      .

 

Tác giả ký tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664