Untitled 2

Hợp đồng ủy quyền đăng ký bản quyền

Để tiến hành đăng ký bản quyền, khách hàng cần ký vào Hợp đồng ủy quyền sau đây để S&B Law đại diện Quý khách hàng làm việc với Cục bản quyền tác giả.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Tôi, người ký tên dưới đây, đại diện cho: CÔNG TY ______________________________

Địa chỉ:

Số giấy CNĐKKD:

Nay ủy quyền cho CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN S&B

Địa chỉ tại Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trong Phụng, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội được nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho “Tác phẩm ______________________________”.

 Với sự ủy quyền này, Công ty cổ phần tư vấn S&B được toàn quyền nộp các giấy tờ cần thiết, ký các chứng từ, nộp các khoản lệ phí cho việc đăng ký tác phẩm nêu trên tại Cục bản quyền tác giả. Tôi cam đoan CÔNG TY _____________________là chủ sở hữu hợp pháp của: “Tác phẩm ____________________________”.

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

CÔNG TY _______________________

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ:

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2014

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN S&B

 

 

 

 

 

PHẠM DUY KHƯƠNG

Chức vụ: Giám đốc

   

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664