Untitled 2

Giấy phép biểu diễn nghệ thuật có thời hạn đến 6 tháng

Nghị định số 15/2016/NĐ-CP có quy định Giấy phép cho nghệ sĩ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước biểu diễn do Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp và Giấy phép tổ chức chương trình ca, múa, nhạc có thời hạn tối đa 06 tháng; đối với Giấy phép tổ chức chương trình sân khấu, thời hạn tối đa là 12 tháng.

Chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu phải có nội quy, quy định niêm yết tại địa điểm; bảo đảm âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép; không được phát hành vé quá số ghế hoặc quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm bảo đảm chất lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu.

Trong trường hợp đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau 12 giờ đêm đến 08 giờ sáng phải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi tổ chức biểu diễn cho phép.

Một điểm đáng lưu ý đó là tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu không được phổ biến, lưu hành hình ảnh cá nhân; chương trình, tiết mục biểu diễn và thực hiện các hành vi có nội dung, hình thức trái với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục trên mạng viễn thông…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2016.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Quy trình tư vấn nhanh chóng, chính xác

Tư vấn pháp luật qua email nhanh chóng, uy tín

Hiện nay, với nhu cầu tra cứu thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật …

Chat Zalo: 0904340664