Giấy phép Môi trường: Những vướng mắc còn tồn tại sau 01 năm thực hiện

0
204

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có những trao đổi, giải đáp về những vướng mắc về việc thực hiện Giấy phép Môi trường mới theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Trên đây là nội dung chi tiết: