Untitled 2

Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Cần hiểu rõ về hàng hóa giả mạo. Có 2 loại hang hóa giả mạo, đó là giả mạo nội dung và giả mạo hình thức.

Giả mạo nội dung là giả mạo về chất lương và công dụng : Hàng giả chất lượng và công dụng là hàng hóa không có giá trị sử dụng hoặc giá trị dử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của hàng hóa.

 Giả mạo hình thức là giả mạo sử hữu trí tuệ và giả mạo thương mại. Ở đề tài này, chỉ tập trung nghiên cứu giả mạo sở hữu trí tuệ mà cụ thể ở đây là giả mạo nhãn hiệu.

Giả mạo thương hiệu bao gồm giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa và giả mạo các loại tem , nhãn, bao bì hàng hóa.

Giả mạo sở hữu trí tuệ theo Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định:

1. Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật SHTT bao gồm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý (gọi là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu) quy định tại khoản 2 dưới này và hàng hoá sao chép lậu quy định tại khoản 3 dưới này.

2. Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.

3. Hàng hoá sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xử lý vi phạm về bản quyền

Luật sư SBLAW trả lời phóng viên về hành vi vi phạm bản quyền khi …

Chat Zalo: 0904340664