Untitled 2

Hành lang pháp lý đã mở cho niêm yết cổ phiếu ra nước ngoài

Sau khi Luật Chứng khoán sửa đổi được ban hành và có hiệu lực từ 1-7-2011, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Nghị định 60/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán sửa đổi.

Trên cơ sở đó Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 162/2015/TT-BTC, trong đó hướng dẫn cụ thể về việc phát hành và niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam tại TTCK nước ngoài. Vì vậy cơ sở pháp lý cho việc niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài đã đầy đủ, chi tiết hơn. UBCKNN cũng đang tập trung xây dựng Luật Chứng khoán mới sẽ có những quy định hợp lý hơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp niêm yết ra nước ngoài.

Thông tư 162 cũng đã có một chương riêng (Chương VII) hướng dẫn chi tiết hơn việc phát hành chứng khoán tại nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam. Về mặt lý thuyết, doanh nghiệp Việt phát hành, niêm yết trên sàn ngoại sẽ phải tuân theo điều kiện và sự chấp thuận của sở GDCK nước ngoài. Ở Việt Nam, nếu không thuộc diện lĩnh vực có hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài, doanh nghiệp chỉ cần báo cáo và được sự chấp thuận của UBCKNN.

Việc niêm yết cổ phiếu ra nước ngoài sẽ giúp các doanh nghiệp huy động thêm nguồn vốn từ nước ngoài, đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp; quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; nâng cao giá trị của cổ phiếu niêm yết; thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, công bố thông tin.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng sẽ đối mặt với rủi ro trong việc tăng nguy cơ bị thâu tóm, sáp nhập; tăng các khoản chi phí cho việc tuân thủ những quy định về niêm yết, báo cáo, công bố thông tin, quản trị công ty tại thị trường nước ngoài.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

SBLAW

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng ngoại thương

Câu hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc và đá quý …

Chat Zalo: 0904340664