Untitled 2
Hậu quả của việc chung sống với nhau mà không có đăng ký kết hôn.

Hậu quả của việc chung sống với nhau mà không có đăng ký kết hôn.

Luật sư cho chúng tôi hỏi việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn thì được giải quyết như nào?

Luật sư trả lời: Việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn trên thực tế sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như thời gian chung sống, các bên có con chung, hình thành tài sản chung…

Để giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ, chồng mà không có đăng ký kết hôn Luật HNGD 2014 quy định :

  1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết như sau:

Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.

Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập

  1. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều nêu trên nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Luật HNGĐ 2014 coi công việc nội trợ và các công việc khác có liên quan để duy trì đời sống được coi là lao động có thu nhập. Quy định này rất mới và nó được coi sẽ là một chế định hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi phụ nữ và con.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664