Untitled 2

Hệ thống Madrid bảo hộ nhãn hiệu tại thị trường nước ngoài.

Hiện tại, người nộp đơn có thể sử dụng các kênh sau để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại các thị trường xuất khẩu.

Kênh quốc gia: nộp đơn đăng ký với cơ quan nhãn hiệu của từng quốc gia – nơi nhãn hiệu cần được bảo hộ, ví dụ nộp đơn trực tiếp tại Hoa Kỳ, tại Nhật, Trung Quốc.

Kênh khu vực: nộp đơn đăng ký bảo hộ tại các nước là thành viên của một hệ thống đăng ký nhãn hiệu khu vực có hiệu lực trên lãnh thổ của tất cả các nước thành viên (ARIPO, Cơ quan Nhãn hiệu Benelux, OHIM và OAPI)

Kênh quốc tế: Sử dụng Hệ thống Madrid

Hệ thống Madrid (gồm Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid) là hệ thống đăng ký thương hiệu và nhãn hiệu (trademark) toàn cầu theo đó chủ đơn nhãn hiệu có thể nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia thông qua một đơn đăng ký duy nhất tại cơ quan sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Hệ thống tạo ra một thủ tục nhận đơn và đăng ký tập trung có hiệu lực đối với một hoặc nhiều lãnh thổ thành viên và một thủ tục tập trung về duy trì và quản lý đăng ký quốc tế có hiệu lực trên các lãnh thổ liên quan

Hệ thống Madrid đơn giản là một cơ chế nộp đơn tập trung, “con đường một điểm đỗ” cho chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại các thị trường xuất khẩu

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu ở Myanmar

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664