HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP)

0
692

SBLAW giới thiệu các tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Việt liên quan tới HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP).

Quý khách hàng có thể tải dữ liệu tại đây:

Bản tiếng Anh hiệp định RCEP

Bản tóm tắt hiệp định RCEP

Bản tóm tắt tiếng Anh hiệp định RCEP

Xem thêm: